verdachte en wat nu ?

Als u verdachte bent van een strafbaar feit, dan komt er veel op u af. Zo kunt u een politieverhoor moeten ondergaan of in voorarrest worden genomen op bevel van de officier van justitie. De advocaten  staan klaar voor u om u te voorzien van deskundige rechtsbijstand. Ook als pro deo advocaat verlenen de advocaten rechtsbijstand.

Een strafzaak is te verdelen in drie delen.

  1. Politieonderzoek en voorarrest
  2. Voorkomen bij de rechter of officier van justitie
  3. Tenuitvoerlegging straf of maatregel

Hierna volgt de uitleg per onderdeel om u nader te informeren wat u te wachten staat als u als verdachte bent aangemerkt.

POLITIEONDERZOEK EN VOORARREST

Politieonderzoek en voorarrest bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen zijn:

Politieverhoor

Als u een politieverhoor moet ondergaan dan dient u zich te realiseren in welke hoedanigheid u gehoord gaat worden. U kunt worden gehoord als getuige, maar ook als verdachte. Indien u verdachte bent, dan kunt u (vaak schriftelijk) uitgenodigd worden voor een verhoor. Een andere mogelijkheid is dat u wordt aangehouden als verdachte. Als u als verdachte bent uitgenodigd voor een verhoor bent u niet verplicht om te verschijnen. U loopt dan wel het risico dat de officier van justitie een bevel aanhouding buiten heterdaad verstrekt aan de politie om u alsnog aan te laten houden. Als de brief niet vermeld dat u wordt aangehouden, kunt u het verhoor op elk gewenst moment beëindigen en vertrekken. Bij een politieverhoor wordt er volgens een vaste werkwijze gewerkt. Deze werkwijze bestaat uit:

1) kennismaking

Bij de eerste kennismaking maken de rechercheurs kennis met u en stellen zij zich aan u voor. Dit doen zij om u op uw gemak te stellen, in de hoop dat u gaat verklaren. Zij bieden u vaak een drankje aan om zo alvast een band met u op te bouwen. Verder wordt er uitleg gegeven over het verhoor en wat dit verhoor voor u nu gaat inhouden. Tijdens het verhoor is het vaak zo dat een rechercheur uw verklaring op typt en de andere rechercheur de vragen stelt.

2) persoonsgericht verhoor

Na de kennismaking gaan de rechercheurs over tot het persoonsgerichte verhoor. In dit verhoor wordt er gevraagd wie u bent en waar uw dagelijkse werkzaamheden uit bestaan. Daarnaast wordt gevraagd naar uw gezinssamenstelling en wie uw vrienden zijn. U dient er op bedacht te zijn dat deze vragen niet alleen dienen om een beeld van u te krijgen, maar ook om u te koppelen aan de zaak waarvan u verdacht wordt. Als bijvoorbeeld een vriend van u medeverdachte is en u verklaard dat hij uw vriend is, dan bekent u een medeverdachte te kennen. Als u dan ook nog verklaard dat u hem regelmatig spreekt is dat al voldoende aanleiding om u mogelijk langer vast te houden in voorarrest

3) zakelijk verhoor

Bij het zakelijk verhoor zal de politie vragen aan u stellen die van belang zijn voor de zaak waarvan u verdacht wordt. De politie beschikt vaak over een verhoorplan. Dit is een vragenlijst die de politie heeft opgesteld op basis van een aangifte en getuigenverklaringen en verklaringen van eventuele medeverdachten.  U dient zich te realiseren dat de politie gepaste druk mag uitoefenen om u te laten verklaren en zelfs hierbij onwaarheden mag verkondigen. De strafrechtadvocaten van Advocaat voor U kunnen u goed adviseren en voorbereiden op een politieverhoor.

Wij adviseren in beginsel altijd om niet te verklaren en een beroep te doen op uw zwijgrecht. De reden hiervan is vanaf het moment van het eerste verhoor er recht bestaat op kennisneming van het politiedossier. Na verstrekking van het politiedossier is het voor u makkelijker om al dan niet te gaan verklaren. De advocaten van Advocaat voor U zullen u hierin adviseren en desnoods het politiedossier op een gerechtelijke wijze afdwingen. U dient zich bij de vragen van de politie eerst te bedenken wat de bedoeling van een vraag is, voordat u antwoord geeft.

Uitnodiging voor verhoor ontvangen als verdachte: meld nu geheel vrijblijvend uw zaak aan voor deskundige rechtsbijstand. <zaak aanmelden>

Aanhouding 

verdachte politieverhoor aanhouding voorarrest

Als u wordt aangehouden omdat u verdachte bent van een strafbaar feit heeft u een aantal rechten. U heeft het recht op kosteloze rechtsbijstand tijdens uw aanhouding en politieverhoor en de daarop mogelijke fase van het voorarrest. Er zit een groot verschil in de kwaliteit en deskundigheid van advocaten. Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat is lid van de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten (NVSA) De bij Advocaat voor U aangesloten strafrechtadvocaten zijn allen erkende en gecertificeerde strafrechtspecialisten.

Als u wordt aangehouden, dan wordt u overgebracht naar het politiebureau en voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Deze kan bevelen dat u wordt opgehouden voor onderzoek. De duur van het ophouden is 9 uur voor feiten waarvoor voorarrest mogelijk is en 6 uur voor feiten waarvoor geen voorarrest mogelijk is. Hierbij moet worden opgemerkt dat de tijd tussen middernacht en negen uur ‘s-morgens niet meetelt voor het ophouden voor onderzoek.

Voorarrest 

Voorarrest bestaat uit een aantal fasen die elkaar opvolgen. Deze zijn:

  1. inverzekeringstelling
  2. inbewaringstelling
  3. gevangenhouding
  4. verlenging gevangenhouding

Doorzoeking 

Een doorzoeking kan een ingrijpende gebeurtenis zijn