Advocaat voor U

Advocaat voor U is het nummer 1 netwerk van gespecialiseerde
strafrechtadvocaten, jeugdrechtadvocaten, hippische advocaten en psychiatrisch patiëntenrecht advocaten (Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang).

Klik op de foto om uw zaak aan te melden of klik rechts op de knop aanmelden zaak.

Netwerk Advocaat voor U

Advocaat voor U

Advocaat voor U is ontstaan uit de samenwerking van mr. V.C. Andeweg en mr. G.L.A.M. van Doveren. Het netwerk Advocaat voor U biedt rechtzoekenden de mogelijkheid om in contact te komen met een gespecialiseerde advocaat die ook nog betaalbaar is. De advocaten verbonden aan het netwerk behandelen de zaken op pro deo basis en als u daar niet voor in aanmerking komt dan geldt een uurtarief of een zaaktarief. Meer informatie hierover  vindt u terug bij werkwijze Voor psychiatrische patienten geldt dat de kosten van de WVGGZ advocaat, WZD advocaat en WFZ advocaat volledig vergoed worden door de overheid.

Strafrecht:

De strafrechtadvocaten die verbonden zijn aan het netwerk zijn allen gespecialiseerde advocaten op het gebied van het strafrecht. Zij hebben hiervoor naast de basisopleiding tot advocaat ook nog een specialisatieopleiding strafrecht gevolgd aan het Willem Pompe Instituut voor strafrechtwetenschappen. De meeste van de strafrechtadvocaten zijn vanwege hun kennis en expertise ook nog werkzaam als docent en/of als rechter-plaatsvervanger.

Jeugdrecht:

De ervaren jeugdrechtadvocaten van het netwerk behandelen zaken op het gebied van het jeugdstrafrecht en op het gebied van het civiele jeugdrecht. Hierbij kunt u denken aan ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Een uithuisplaatsing van een minderjarige kan zowel plaatsvinden bij een pleeggezin als in een gesloten jeugdinrichting.

Hippisch recht:

Het hippische recht omvat al datgene wat met de paardenhouderij heeft te maken. De advocaten van het netwerk die gespecialiseerd zijn in het hippische recht houden zich uitsluitend bezig met juridische procedures omtrent de aankoop en verkoop van paarden. Onderdeel bij deze procedures zijn vaak stalgebreken en stalondeugden. Dit noemt men de zogenaamde non conformiteit. Het is in dit soort zaken van groot belang dat de advocaat naast het juridische kader ook thuis is in de veterinaire diergeneeskunde. Röntgenologische keuringen zijn immers een belangrijk onderdeel van de bewijsvoering in hippische procedures.

Psychiatrisch recht (BOPZ / WVGGZ / WZD en WFZ):

Psychiatrisch recht omvat de rechtsbijstand aan psychiatrische patiënten bij een gedwongen opname, ook wel RM (rechterlijke machtiging genoemd) Met ingang van 1 januari 2020 wordt de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Patienten (Wet BOPZ) vervangen door een drietal wetten. Deze wetten zijn:

  1. WVGGZ (Wet Verplichte GGZ)
  2. WZD (Wet Zorg en Dwang)
  3. WFZ (Wet Forensische Zorg)

De WVGGZ is bedoeld voor de patiënten in de reguliere GGZ en deze wet regelt de opname en de gedwongen zorg in het kader van o.a. verblijf in de eigen woning. Een WVGGZ advocaat van het netwerk kan u met raad en daad bijstaan in deze lastige materie. Deze WVGGZ advocaten zijn immers specifiek opgeleid in het grensgebied tussen psychiatrie en recht.

Bij de WZD gaat het om patiënten in de zwakzinnige zorg en patiënten in de psychogeriatrische zorg.

De WFZ regelt de zorg aan psychiatrische patienten die met een forensische titel zijn opgenomen, bijvoorbeeld in het kader van een ter beschikking stelling (tbs).

De WVGGZ advocaat mr. Valerie Andeweg en mr. G.L.A.M. van Doveren verzorgen ook cursussen voor professionals in dit vakgebied. Indien u een cursus verzorgt wilt hebben door Valerie Andeweg en Gerwin van Doveren klik hier en u wordt doorgeleid naar de website van Andeweg Advocatuur waar u het verzoek tot het geven van cursus over de van toepassing zijnde wetten voor psychiatrische patiënten kunt doorgeven. psychiatrische patiënten zijn immers een kwetsbare groep die voorzien dienen te worden van goed opgeleide professionals.

Werkwijze:

U klikt op aanmelden zaak en vult het contactformulier in. Na ontvangst van het aanmeldformulier zal het netwerk contact leggen met een beschikbare gespecialiseerde advocaat. Dit kan dus een advocaat buiten uw regio zijn. Alle beschikbare advocaten werken landelijk. De beschikbare advocaat zal zo mogelijk dezelfde werkdag of een werkdag later met u contact opnemen. Deze advocaat zal de zaak met u kort bespreken en uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens zal de advocaat u een opdrachtbevestiging toezenden met het verzoek deze voor akkoord te bevestigen. In deze opdrachtbevestiging staat onder andere vermeld de omschrijving van de opdracht en de werkzaamheden die de advocaat zal gaan verrichten, voor zover dat op dit moment al is in te schatten.

Uurtarief, zaaktarief of pro deo

In de opdrachtbevestiging staat het tarief van de advocaat vermeld. Alle advocaten verbonden aan het netwerk hebben in beginsel een uurtarief van € 125,00 per uur exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW. Het afspreken van een zaaktarief (vast bedrag voor de behandeling van de zaak in 1 instantie) behoort ook tot de mogelijkheden. Bespreek dit met de advocaat van. De advocaat zal ook altijd met u beoordelen of u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand. Dit houdt in de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de advocaat betaald. U dient dan wel een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage in de advocaatkosten te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de hoogte van het inkomen en vermogen van u en uw partner. klik op inkomen en vermogensgrenzen om de voor u geldende eigen bijdrage te zien. De eigen bijdrage is minimaal € 143,00 en maximaal € 823,00 Sinds de bezuinigingen op de pro deo advocatuur heeft de overheid besloten dat bij een veroordeling de vergoeding die de advocaat ontvangt voor de werkzaamheden wordt teruggevorderd bij de cliënt, indien uw inkomen hoger is dan de door de overheid vastgestelde inkomensgrenzen en/of vermogensgrenzen

NVSA strafrecht

Strafrecht
advocaat voor u - high trust
advocatennetwerk-vnja
advocatennetwerk VPAN